Veselibas-centrs-4.png

logo-rop.png

calislv_logo.png

mansmazaislv_logo.png

dynasty (2).PNG

bauerfeind (1).PNG

Montessori, runas un valodas terapija

           92.jpg    42.jpg  97.jpg

Montessori nodarbībās izmanto uz zinātniskiem principiem pamatotu mācību materiālu, kas sniedz bērnam iespēju darboties, atklāt, pētīt. Didaktiskie materiāli sakārtoti atbilstoši paredzētai jomai:

  • praktiskās dzīves materiāls – veicina pirkstu muskulatūras attīstību, kustību koordināciju, māca pareizu satvērienu, sagatavo rakstītprasmei un matemātisko priekšstatu apguvei;
  • sajūtu materiāls - stimulē maņu: redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas attīstību, caur kurām bērns iepazīst pasauli kā vienotu veselumu;
  • valodas materiāls – sasaista skaņas ar burtiem, māca apgūt lasīšanas, rakstīšanas iemaņas un pilnveido vārdu krājumu;
  • matemātikas materiāls – atklāj matemātiskās likumsakarības;
  • kosmiskās audzināšanas materiāls – sniedz zināšanas un izpratni par ģeogrāfiju, bioloģiju, vēsturi.

Nodarbības sekmē pašregulāciju, patstāvīgu domāšanu, radošu darbību, savas rīcības un darbības analīzi, rezultātu novērtēšanu.

Montessori terapijas speciālists strādā pēc itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montesori izstrādātas, pasaulē atzītas metodes bērnu attīstībai visās fiziskajās un psiholoģiskajās stadijās, kas izsakāma ar trim pamatlikumiem:

  • Skaties uz bērnu! Jānovēro bērna spontānā darbība, tātad jārada vide, kurā darboties. Ir nepieciešams, lai novērotājs spētu novērtēt, izprast, kā arī nepieciešami apstākļi un iespējas izpausties.
  • Netraucē bērnam! Jāatļauj darīt visu, kas netraucē pašam, citiem vai videi. Jāsargājas būt nepacietīgam bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats jau var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!
  • Palīdzi bērnam pašam tikt galā! Jārūpējas par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes, jāierāda bērnam, kā pareizi jārīkojas un jāsadarbojas ar viņu.

Montessori terapija, nepieciešamības gadījumā apvienota ar runas un valodas terapiju, sniedz lieliskus rezultātus bērnu attīstības veicināšanā.

Par jaunu iespēju runas terapijā - mutes un sejas muskulatūras objektīvu diagnostiku, pielietojot digitālo mioskaneri DVD Myoscanner 160-B lasiet šeit>>

 

MŪSU SPECIĀLISTE:

            

 

KRISTĪNE RIEMERE                

Sertificēta audiologopēde, Montessori terapijas speciāliste, pirmsskolas, sākumskolas skolotāja, Veselības zinātņu un pedagoģijas maģistre.

Piedāvā: runas un valodas traucējumu diagnostiku un miofunkcionālo terapiju. Lasītprasmju, rakstītprasmju, fonoloģisko spēju novērtēšanu un terapiju pirmsskolas un sākumskolas bērniem, Montessori terapiju.

Darba laiki:

Pirmdienās:   12:40 – 20:00

Otrdienās:     12:40 – 20:00 

Trešdienās:   12:40. - 19:20  

Ceturtdienās: 12:40 - 18.00

 

                                                                       

Zvaniet, uzziniet vairāk un pierakstieties konsultācijām pa tālruņiem:

 67517530, 29188623!

Uzmanību!

Pirms nodarbību uzsākšanas ieteicama konsultācija pie sertificēta neirologa un Montesori medicīniskās pedagoģijas speciālista Valda Folkmaņa.

 

Pakalpojumu cenas:EUR
Audiologopēda - montesori speciālista individuāla nodarbība 25.00 €
Audiologopēda - montesori speciālista konsultācija 36.00 €