Veselibas-centrs-4.png

logo-rop.png

calislv_logo.png

mansmazaislv_logo.png

dynasty (2).PNG

bauerfeind (1).PNG

1. jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijā visā pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bērnu tiesībām visā pasaulē. Tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai ar 54 starptautisku pārstāvju piedalīšanos. Pirmo reizi šī diena tika atzīmēta 1950. gadā ar īpašiem svētkiem, kas veltīti bērniem.

Mūsdienās bērnu aizsardzības dienas pasākumu saturs dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgs – daļā valstu tiek rīkotas dažādas aktivitātes un svētki bērniem, citās – politiskas akcijas, taču kopīgais mērķis ir bērnu tiesību ievērošana un sabiedrības izpratne par tām. Latvijā tie ir svētki bērniem, kas turklāt sakrīt ar mācību gada beigām un brīvdienu sākumu. Atzīmējot šos svētkus, 1. jūnijā, un arī visa mēneša garumā, dēvējot jūniju par Bērnu mēnesi, daudzviet Latvijā notiek dažādi gan izklaidējoši, gan izglītojoši un informatīvi pasākumi.

Bērna īpašas aizsardzības nepieciešamība paredzēta Ženēvas Bērna tiesību deklarācijā un Bērna tiesību deklarācijā, ko Ģenerālā asambleja pieņēmusi 1959. gada 20. novembrī, un atzīta Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā. Bērna tiesību deklarācijā par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem norādīts: “Bērnam kā fiziski un intelektuāli vēl nenobriedušam cilvēkam vajadzīga speciāla aizsardzība un gādība, tai skaitā pienācīga tiesiskā aizsardzība, tiklab pirms, kā arī pēc dzimšanas.” Īpaši atzīmēta arī nepieciešamība aizsargāt bērnu situācijā, kad viņš tiek nodots audzināšanā vai adoptēts pašu valstī vai ārvalstīs.

Tāpat ļoti nozīmīgs bērnu labklājības faktors ir viņu veselība. “Veselības centrs 4” aicina rūpēties par bērnu attīstību un veselību laikus, lai, ja ir radušās kādas veselības problēmas, tās varētu pēc iespējās veiksmīgāk risināt. 

« Skatīt visus jaunumus